• sliderHome5
  • sliderHome8
  • sliderHome10
  • sliderHome4
  • SliderHome
  • sliderHome7
  • sliderHome9
  • sliderHome2
  • sliderHome3
  • sliderHome6

Lịch bay các chuyến Nội Địa của Vietnam Airline

Giờ bay các chuyến nội địa

CHẶNG BAY

SỐ HIỆU

GIỜ CẤT CÁNH

GIỜ HẠ CÁNH

TẦN SUẤT

LOẠI MÁY BAY

Hải Phòng - TP.Hồ Chí Minh

VN281

08:45

10:45

Hàng ngày

Airbus A320

VN283

14:45

16:45

Hàng ngày

 Airbus A320

 VN285

 18:30

20:30

 Hàng ngày

 Airbus A320

 VN287

 20:40

22:40

 Hàng ngày

 Airbus A320

TP.Hồ Chí Minh - Hải Phòng

VN280

06:00

08:00

Hàng ngày

Airbus A320

 VN282

 11:45

 13:35

Hàng ngày

Airbus A320

 VN284

 15:30

 17:30

Hàng ngày

Airbus A320

 VN286

 17:55

 19:55

Hàng ngày

 Airbus A320

Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh

VN757

06:30

08:30

Hàng ngày

Airbus A330-300

VN211

08:00

10:00

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

VN213

09:30

11:30

Hàng ngày

Boeing 777

V215

 11:00

13:00

Hàng ngày

Boeing 777

VN217

12:30

14:30

Hàng ngày

Airbus A330-300

VN219

13:30

15:30

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

VN223

14:00

16:00

Hàng ngày

Airbus A330-200

 VN2233

15:00

17:00

 Hàng ngày

 Boeing 777

VN225

15:30

17:30

Hàng ngày

Boeing 777

VN227

16:30

18:30

Hàng ngày

Boeing 777

VN783

17:00

19:00

Hàng ngày

Boeing 777

TP.Hồ Chí Minh - Hà Nội

VN210

06:30

08:30

Hàng ngày

Airbus A330-200

VN214

09:30

11:30

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

VN216

10:30

12:30

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

VN218

11:00

13:00

Hàng ngày

Airbus A330-300

VN220

12:30

14:30

Hàng ngày

Airbus A330-200

VN222

14:00

16:00

Hàng ngày

Boeing 777

VN2222

15:00

17:00

Hàng ngày

Airbus A330-200

VN224

15:30

17:30

Hàng ngày

Boeing 777

VN216

 16:00

18:00

 Hàng ngày

Airbus A321-100/200

VN226

17:00

19:00

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

 

 

 

Hà Nội - Đà Nẵng

 

 

 

VN307

 

 

 

08:10

 

 

 

09:25

 

 

 

Hàng ngày

 

 

 

Airbus A321-100/200

VN309

12:15

13:30

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

VN311

15:35

16:50

Hàng ngày

Airbus A330-200

VN313

16:30

17:45

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

VN315

19:10

20:25

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

VN319

20:00

21:15

Hàng ngày

Airbus A320

VN317

20:35

21:50

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

Đà Nẵng - Hà Nội

VN306

06:05

07:15

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

VN308

10:15

11:25

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

VN310

14:20

15:30

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

VN312

17:50

19:00

Hàng ngày

Airbus A330-200

VN314

18:35

19:45

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

VN316

21:15

22:25

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

VN318

22:10

23:20

Hàng ngày

Airbus A320

Hà Nội - Huế

VN241

06:30

07:40

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

VN245

12:30

13:40

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

VN2413

10:05

11:45

Không thường xuyên

Atr Turboprop

VN247

19:20

20:30

Thứ 2, 5, 6

Airbus A321-100/200

Airbus A320

 Huế - Hà Nội

VN240

08:30

09:40

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

VN2462

12:35

14:10

Không thường xuyên

ATR TURBOPROP

VN244

14:30

15:40

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

VN246

21:20

22:30

 Hàng ngày

Airbus A321-100/200

Airbus A320

Hà Nội - Điện Biên

VN494

10:00

11:00

Hàng ngày

Atr Turboprop

VN496

13:30

14:30

Hàng ngày

Atr Turboprop

Điện Biên - Hà Nội

VN495

11:40

12:40

Hàng ngày

Atr Turboprop

VN497

15:15

16:10

Hàng ngày

Atr Turboprop

Hà Nội - Đồng Hới

VN279

07:00

08:05

Thứ 3,5,7,CN

Fokker70

VN2799

10:20

11:50

Thứ 2,4,6

Atr Turboprop

  Đồng Hới - Hà Nội

 VN2788

12:30

14:10

Thứ 2,4,6

Atr Turboprop

VN278

13:25

14:30

Thứ 3,5,7,CN

Fokker70

Hà Nội - Đà Lạt

VN277

13:35

15:15

Hàng ngày

Airbus A320

Đà Lạt - Hà Nội

VN276

16:00

17:40

Hàng ngày

Airbus A320

Hà Nội - Nha Trang

VN263

06:20

08:00

Hàng ngày

Airbus A320

VN265

11:30

13:10

Hàng ngày

Airbus A320

VN267

16:25

18:05

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

Nha Trang - Hà Nội

VN262

08:50

10:30

Hàng ngày

Airbus A320

VN264

14:00

15:40

Hàng ngày

Airbus A320

VN266

18:55

20:35

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

Hà Nội - Buôn Ma Thuột

VN271

18:00

19:40

Hàng ngày

Airbus A320

Buôn Ma Thuột - Hà Nội

VN270

20:35

22:15

Hàng ngày

Airbus A320

Hà Nội - Cần Thơ 

VN295

06:10

08:20

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

VN297

13:50

16:00

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

Cần Thơ - Hà Nội  

VN294

09:10

11:20

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

VN296

16:50

19:00

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

TP. Hồ Chí Minh - Vinh

VN372

09:40

11:25

Hàng ngày

Airbus A320

VN374

13:40

15:25

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

Vinh - TP. Hồ Chí Minh 

VN373

12:15

14:00

Hàng ngày

Airbus A320

VN375

16:15

18:00

Hàng ngày

Airbus A321-100/200

 

Tin liên quan

Lượt truy cập: 217678 - Online: 4

Du lịch nước ngoài

Du lịch trong nước

Xúc tiến thương mại