CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ UNI
 • sliderHome8
 • SliderHome
 • sliderHome2
 • sliderHome3
 • sliderHome4
 • sliderHome1
 • sliderHome9
 • sliderHome5
 • sliderHome7
 • sliderHome6

Trung Quốc - Hong Kong

CỬU TRẠI CÂU-NGA MY SƠN-LẠC SƠN ĐẠI PHẬT
Thời gian: 6 ngày – 5 đêm
Khởi hành:
Giá: 19.900.000VNĐ
CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRI LA
Thời gian: 6 ngày - 5 đêm
Khởi hành:
Giá cũ: 19.900.000 VNĐ Giá: 18.900.000VNĐ
ALƯ - CÔN MINH - THẠCH LÂM
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành:
Giá: Liên hệ
BẮC KINH – TÔ CHÂU – HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành:
Giá cũ: 16.800.000 VNĐ Giá: 15.500.000VNĐ
HONGKONG – THẨM QUYẾN
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành:
Giá: Liên hệ
NAM NINH - QUẾ LÂM
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành:
Giá: Liên hệ
TÂY TẠNG HUYỀN BÍ
Thời gian: 6 ngày/5 đêm
Khởi hành:
Giá: 29.900.000VNĐ
BẮC KINH - NỘI MÔNG
Thời gian: 6 Ngày 5 đêm
Khởi hành:
Giá: Liên hệ
HONGKONG - MACAU
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành:
Giá: Liên hệ
HONGKONG - THIÊN ĐƯỜNG MUA SẮM
Thời gian: 4 ngày – 3 đêm
Khởi hành:
Giá: 14.900.000VNĐ
TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN ( Đường bay )
Thời gian: 5 Ngày - 4 Đêm
Khởi hành:
Giá cũ: 13.500.000 VNĐ Giá: 12.500.000VNĐ
NGẮM HOA ANH ĐÀO TẠI VŨ HÁN
Thời gian: 6 ngày - 5 đêm
Khởi hành: 27/4/2017
Giá: 10.990.000VNĐ
THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÂY ĐƯỜNG CỔ TRẤN
Thời gian: 4 ngày - 3 đêm
Khởi hành:
Giá: 10.990.000VNĐ
CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành:
Giá: 12.900.000VNĐ
THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH
Thời gian: 7 ngày - 6 đêm
Khởi hành:
Giá cũ: 16.800.000 VNĐ Giá: 15.500.000VNĐ
Lượt truy cập: 50906 - Online: 13

Du lịch nước ngoài

Du lịch trong nước

Xúc tiến thương mại