• sliderHome5
 • sliderHome8
 • sliderHome3
 • sliderHome6
 • sliderHome13
 • sliderHome11
 • sliderHome4
 • sliderHome7
 • SliderHome
 • sliderHome9
 • sliderHome2
 • sliderHome12
 • sliderHome14

Trung Quốc - Hong Kong

Trương Dịch - Địa Mạo Đan Hà - Tửu Tuyền - Gia Dục Quan - Đôn Hoàng - Tây Ninh
Thời gian: 7 ngày - 6 đêm
Khởi hành:
Giá cũ: 25.900.000 VNĐ Giá: 22.900.000VNĐ
Vũ Hán - Tương Dương - Núi Võ Đang - Kinh Châu
Thời gian: 6 ngày - 5 đêm
Khởi hành:
Giá cũ: 17.900.000 VNĐ Giá: 16.490.000VNĐ
TÂY AN -LẠC DƯƠNG- TRỊNH CHÂU - KHAI PHONG
Thời gian: 5 ngày - 4 đêm
Khởi hành:
Giá cũ: 17.900.000 VNĐ Giá: 15.490.000VNĐ
Phượng Hoàng Cổ trấn - Phù Dung Trấn - Vũ Lăng Nguyên - Thiên Môn Sơn
Thời gian: 6 ngày - 5 đêm
Khởi hành: Thứ 4 hàng tuần
Giá: 11.990.000VNĐ
NAM NINH - NAM ĐAN - CẦU KÍNH 7D
Thời gian: 4 ngày - 3 đêm
Khởi hành: Hàng tuần
Giá cũ: 4.990.000 VNĐ Giá: 3.990.000VNĐ
CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRI LA ( 2 chặng bay )
Thời gian: 6 ngày - 5 đêm
Khởi hành: 26/1 ( Mùng 2 Tết Âm lịch )
Giá cũ: 18.490.000 VNĐ Giá: 17.990.000VNĐ
TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN (CZ )
Thời gian: 5 Ngày - 4 Đêm
Khởi hành:
Giá cũ: 12.500.000 VNĐ Giá: 10.990.000VNĐ
CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRI LA ( 3 CHẶNG BAY )
Thời gian: 6 ngày - 5 đêm
Khởi hành:
Giá cũ: 18.490.000 VNĐ Giá: 16.990.000VNĐ
CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRILA ( đường bộ )
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành:
Giá cũ: 13.990.000 VNĐ Giá: 12.990.000VNĐ
BẮC KINH - VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
Thời gian: 4 ngày - 3 đêm
Khởi hành:
Giá cũ: 10.990.000 VNĐ Giá: 9.990.000VNĐ
HONGKONG - THIÊN ĐƯỜNG MUA SẮM
Thời gian: 4 ngày – 3 đêm
Khởi hành:
Giá cũ: 17.990.000 VNĐ Giá: 15.860.000VNĐ
Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn - Bắc Kinh ( Macau air )
Thời gian: 7 ngày - 6 đêm
Khởi hành:
Giá cũ: 14.900.000 VNĐ Giá: 13.990.000VNĐ
BẮC KINH - CỔ BẮC THỦY TRẤN
Thời gian: 4 ngày - 3 đêm
Khởi hành:
Giá cũ: 13.490.000 VNĐ Giá: 12.490.000VNĐ
NGHI XƯƠNG - THẦN NÔNG GIÁ - VŨ HÁN
Thời gian: 6 ngày - 5 đêm
Khởi hành:
Giá: 17.990.000VNĐ
THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH ( VN)
Thời gian: 7 ngày - 6 đêm
Khởi hành:
Giá: 18.590.000VNĐ
Lượt truy cập: 408208 - Online: 4

Du lịch nước ngoài

Du lịch trong nước

Xúc tiến thương mại