• sliderHome5
  • sliderHome8
  • sliderHome10
  • sliderHome4
  • SliderHome
  • sliderHome7
  • sliderHome9
  • sliderHome2
  • sliderHome3
  • sliderHome6

Trung Quốc - Hong Kong

CÔN MINH  - LỆ GIANG - SHANGRILA ( Tàu cao tốc )
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành:
Giá cũ: 13.990.000 VNĐ Giá: 12.990.000VNĐ
Phượng Hoàng Cổ Trấn- Phù Dung Trấn -Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Giá cũ: 7.990.000 VNĐ Giá: 7.590.000VNĐ
NGHI XƯƠNG - THẦN NÔNG GIÁ - VŨ HÁN
Thời gian: 6 ngày - 5 đêm
Khởi hành:
Giá cũ: 17.990.000 VNĐ Giá: 15.490.000VNĐ
CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRI LA ( 4 chặng bay )
Thời gian: 6 ngày - 5 đêm
Khởi hành:
Giá cũ: 17.990.000 VNĐ Giá: 16.990.000VNĐ
Phượng Hoàng Cổ trấn - Phù Dung Trấn - Vũ Lăng Nguyên - Thiên Môn Sơn
Thời gian: 5 ngày - 4 đêm
Khởi hành:
Giá cũ: 12.500.000 VNĐ Giá: 9.990.000VNĐ
TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN ( Đường bay )
Thời gian: 5 Ngày - 4 Đêm
Khởi hành:
Giá cũ: 12.500.000 VNĐ Giá: 11.490.000VNĐ
Trùng Khánh - Xích Thủy - Vũ Long
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành: 22/5
Giá: 12.990.000VNĐ
THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH
Thời gian: 7 ngày - 6 đêm
Khởi hành:
Giá cũ: 17.490.000 VNĐ Giá: 16.190.000VNĐ
TÂY AN -LẠC DƯƠNG- TRỊNH CHÂU - KHAI PHONG
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành:
Giá: 18.900.000VNĐ
CỬU TRẠI CÂU-NGA MY SƠN-LẠC SƠN ĐẠI PHẬT
Thời gian: 6 ngày – 5 đêm
Khởi hành:
Giá: 19.900.000VNĐ
ALƯ - CÔN MINH - THẠCH LÂM
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Khởi hành:
Giá: Liên hệ
HONGKONG – THẨM QUYẾN
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành:
Giá: Liên hệ
NAM NINH - QUẾ LÂM
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành:
Giá: Liên hệ
TÂY TẠNG HUYỀN BÍ
Thời gian: 6 ngày/5 đêm
Khởi hành:
Giá: 29.900.000VNĐ
BẮC KINH - NỘI MÔNG
Thời gian: 6 Ngày 5 đêm
Khởi hành:
Giá: Liên hệ
Lượt truy cập: 226522 - Online: 1

Du lịch nước ngoài

Du lịch trong nước

Xúc tiến thương mại