• sliderHome5
 • sliderHome8
 • sliderHome3
 • sliderHome4
 • sliderHome7
 • sliderHome11
 • sliderHome10
 • SliderHome
 • sliderHome9
 • sliderHome2
 • sliderHome6
 • CN-KM
 • CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRI LA ( 3 chặng bay )
 • 6
 • 27/05/2019
 • 16.990.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • JP1
 • Nhật - Cung đường Vàng
 • 6
 • 28/05/2019
 • 33.990.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • JP1
 • Nhật - Cung đường Vàng
 • 6
 • 11/06/2019
 • 33.990.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • KM02
 • CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRI LA ( 4 CHẶNG BAY )
 • 5
 • 11/06/2019
 • 15.990.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CH-TGG03
 • TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN ( Đường bay )
 • 5
 • 12/06/2019
 • 11.490.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CH-MC01
 • Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn - Bắc Kinh ( Macau air )
 • 7
 • 12/06/2019
 • 14.900.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CN-KM
 • CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRI LA ( 3 chặng bay )
 • 6
 • 17/06/2019
 • 16.990.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CN-BK02
 • THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH ( VN)
 • 7
 • 18/06/2019
 • 18.590.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • KR01
 • SEOUL - ĐẢO NAMI - CÔNG VIÊN EVERLAND
 • 5
 • 19/06/2019
 • 14.990.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CN-KM
 • CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRI LA ( 3 chặng bay )
 • 6
 • 24/06/2019
 • 16.990.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CH-TGG03
 • TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN ( Đường bay )
 • 5
 • 26/06/2019
 • 11.490.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CH-MC01
 • Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn - Bắc Kinh ( Macau air )
 • 7
 • 26/06/2019
 • 14.900.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • JP1
 • Nhật - Cung đường Vàng
 • 6
 • 02/07/2019
 • 33.990.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CN-BK02
 • THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH ( VN)
 • 7
 • 02/07/2019
 • 18.590.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • KR01
 • SEOUL - ĐẢO NAMI - CÔNG VIÊN EVERLAND
 • 5
 • 03/07/2019
 • 14.390.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CH-MC01
 • Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn - Bắc Kinh ( Macau air )
 • 7
 • 03/07/2019
 • 14.900.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CN-KM
 • CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRI LA ( 3 chặng bay )
 • 6
 • 08/07/2019
 • 17.490.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CN-BK02
 • THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH ( VN)
 • 7
 • 16/07/2019
 • 18.590.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CH-TGG03
 • TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN ( Đường bay )
 • 5
 • 17/07/2019
 • 11.990.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CH-MC01
 • Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn - Bắc Kinh ( Macau air )
 • 7
 • 17/07/2019
 • 14.900.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CN-KM
 • CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRI LA ( 3 chặng bay )
 • 6
 • 22/07/2019
 • 17.490.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CH-TGG03
 • TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN ( Đường bay )
 • 5
 • 24/07/2019
 • 11.990.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CN-KM
 • CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRI LA ( 3 chặng bay )
 • 6
 • 29/07/2019
 • 17.490.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • JP1
 • Nhật - Cung đường Vàng
 • 6
 • 30/07/2019
 • 33.990.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CN-BK02
 • THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH ( VN)
 • 7
 • 30/07/2019
 • 18.590.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • KR01
 • SEOUL - ĐẢO NAMI - CÔNG VIÊN EVERLAND
 • 5
 • 07/08/2019
 • 14.390.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CH-TGG03
 • TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN ( Đường bay )
 • 5
 • 07/08/2019
 • 11.990.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CN-KM
 • CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRI LA ( 3 chặng bay )
 • 6
 • 12/08/2019
 • 17.490.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CN-BK02
 • THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH ( VN)
 • 7
 • 13/08/2019
 • 18.590.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CH-TGG03
 • TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN ( Đường bay )
 • 5
 • 14/08/2019
 • 11.990.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CN-KM
 • CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRI LA ( 3 chặng bay )
 • 6
 • 19/08/2019
 • 17.490.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CH-MC01
 • Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn - Bắc Kinh ( Macau air )
 • 7
 • 21/08/2019
 • 14.900.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CN-BK02
 • THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH ( VN)
 • 7
 • 27/08/2019
 • 18.590.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • KM02
 • CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRI LA ( 4 CHẶNG BAY )
 • 5
 • 30/08/2019
 • 17.990.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CH-TGG03
 • TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN ( Đường bay )
 • 5
 • 11/09/2019
 • 11.990.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CN-KM
 • CÔN MINH - LỆ GIANG - SHANGRI LA ( 3 chặng bay )
 • 6
 • 16/09/2019
 • 16.990.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • JP1
 • Nhật - Cung đường Vàng
 • 6
 • 17/09/2019
 • 33.990.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
 • CH-TGG03
 • TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN ( Đường bay )
 • 5
 • 25/09/2019
 • 11.990.000 vnđ
 • Liên hệ
 • Chi tiết
Lượt truy cập: 247533 - Online: 3

Du lịch nước ngoài

Du lịch trong nước

Xúc tiến thương mại