THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÂY ĐƯỜNG CỔ TRẤN
Thời gian: 4 ngày - 3 đêm
Khởi hành:
Giá: 10.990.000VNĐ
CÔN MINH  - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Khởi hành:
Giá: 12.900.000VNĐ