Khách sạn Bưu điện Hạ Long

Giá: Dưới 1 triệu
Khách sạn Blue Sky

Giá: Dưới 1 triệu
Khách sạn Biệt thự Hoàng Gia

Giá: Dưới 1 triệu
Khách sạn ASEAN Hạ Long

Giá:
Khách sạn Ánh Dương

Giá: Dưới 1 triệu
Khách sạn Bạch Đằng

Giá:
Khách sạn BMC-Thăng Long

Giá: Dưới 1 triệu